วิธีสร้างบัญชี

เข้าใช้งาน

Wi Wallet

wi-wallet-header

วิธีสมัครใช้งาน

กดปุ่มสร้างบัญชีใหม่
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มถัดไป
กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS
สแกนบัตรประชาชน
1

เลือกสร้างบัญชีใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีไว วอลเล็ท สามารถกดปุ่ม ‘สร้างบัญชีใหม่’ ได้เลย

2

กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

เพื่อความปลอดภัยในการสมัครใช้งานแอป
ไว วอลเล็ท และยืนยันว่าเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่กำลังจะสมัครจริง
3

กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS

กรอกรหัสยืนยัน (OTP) ที่ ไว วอลเล็ท ส่งให้ทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอก
4

สแกนบัตรประชาชน

เพื่อความปลอดภัยในการสมัครใช้งานแอป
ไว วอลเล็ท และเป็นไปตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยืนยันตัวตน โดยข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชน โดยต้องเห็นข้อความและรูปภาพบนบัตรชัดเจน
  • ถ่ายรูปด้านหลังบัตรประชาชน โดยต้องเห็นข้อความบนบัตรชัดเจน
  • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตนในการขอเปิดบัญชี ไว วอลเล็ท
5

ถ่ายรูปใบหน้า

เพื่อความปลอดภัยในการสมัครใช้งานแอป
ไว วอลเล็ท และเป็นไปตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยืนยันตัวตน โดยข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ถ่ายรูปหน้าตรง, รูปหันด้านซ้ายหรือหันด้านขวา (ไม่ยิ้ม) โดยภาพต้องคมชัด มีแสงเพียงพอและอยู่ในโฟกัส ไม่นำผมปกคลุมใบหน้า และภาพที่ใช้จะต้องชัดเจนไม่เบลอ
6

ตั้งรหัส PIN

ตั้งรหัส PIN เพื่อจ่ายเงินหรือยืนยันการทำรายการต่าง ๆ ที่ต้องการภายในแอป และยืนยันรหัส PIN อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง