Wi Wallet

จ่ายง่าย

ครอบคลุมทุกบริการ

wi-wallet-header

วิธีสมัครใช้งาน

กดปุ่มสร้างบัญชีใหม่
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มถัดไป
กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS
สแกนบัตรประชาชน
1

กดปุ่มสร้างบัญชีใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีไวเพย์ สามารถกดปุ่ม ‘สร้างบัญชีใหม่’ ได้เลย

2

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มถัดไป

เพื่อความปลอดภัยในการสมัครใช้งานแอปไววอลเล็ท และยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของมือถือที่กำลังจะสมัครจริงๆ

3

กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS

กรอกรหัสยืนยัน (OTP) ที่ ไว วอลเล็ท ได้ส่งให้ทาง SMS
หากไม่ได้รับรหัสยืนยัน สามารถกดขอได้ใหม่เมื่อครบ 1 นาที

4

สแกนบัตรประชาชน

เพื่อความปลอดภัยในการสมัครใช้งานแอปไว วอลเล็ต และเป็นไปตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  • สแกนบัตรประชาชน ด้านหน้า คู่กับลายเซ็น โดยวางบัตรประชาชนบนกระดาษ A4 ที่ลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ไว้แล้ว
  • เมื่อสแกนเรียบร้อย แอป จะบอกให้ตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ให้ครบถ้วน
  • เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อย แอปจะบอกให้ผู้ใช้งานถ่ายรูปตนเอง (เซลฟี่) ต่อ
5

ตั้งรหัส PIN

ตั้งรหัส PIN เพื่อจ่ายเงินหรือยืนยันการทำรายการต่างๆที่ต้องการภายในแอป และยืนยันรหัส PIN อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง