คำถามที่พบบ่อย

Wi Wallet คืออะไร

เป็นบริการด้านการเงินที่ให้บริการ E-Money Wallet ที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มระดับโลก รองรับการใช้งานที่หลากหลายและครบวงจรเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

Wi Wallet ใช้ทำอะไรได้บ้าง

 1. ชำระค่า Coin ของ Wi Game และซื้อของออนไลน์บน Wi Shop
 2. โอนเงินให้เพื่อนผ่านเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนกับ Wi Wallet เรียบร้อยแล้ว
 3. เติมเงินมือถือ และจ่ายบิลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ค่าน้ำค่าไฟ และบิลอื่นๆ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. มีบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการหรือไม่

ไม่มีค่าบริการการสมัครใช้ Wi Wallet

เริ่มต้นการใช้งาน Wi Wallet อย่างไร

ลูกค้าสามารถเปิดการใช้งาน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช้จ่ายภายใน Application Wi Wallet
ในการจะเริ่มต้นใช้งาน Wi Wallet นั้น คุณจะต้อง

 1. ผูกหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับ Wi Wallet
 2. ลงทะเบียน และทำการยืนยันตัวตน

วิธีการลงทะเบียน และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งาน Wi Wallet

 1. ดาวน์โหลด Application Wi Wallet
 2. เลือกสร้างบัญชีใหม่
 3. ยอมรับเงื่อนไข
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน
 5. ดำเนินการยืนยันตัวตน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
  1. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์โดยวางบัตรประชาชนบนกระดาษ A4 แล้วลงนามพร้อมเขียน "สำเนาถูกต้อง"
  2. ถ่ายรูปหน้าตนเอง (Selfie)
 6. กำหนด Pin 6 หลัก

ลงทะเบียนและส่งเอกสารยืนยันตัวตนไปแล้วต้องรอนานเท่าไรบัญชีจะได้รับการอนุมัติ

ลูกค้าจะได้รับการอนุมัติบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

กรณีถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่สำเร็จ

การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายให้มีความคมชัด สามารถมองเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจน แนะนำให้อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอ เพื่อไม่ให้รูปเกิดเงาหรือมีแสงสะท้อน และห้ามแปะตัวอักษรใดๆ บนรูปเด็ดขาด

ทำไมต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อทำการเปิดใช้ Wi Wallet

ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้บริการวอลเล็ทจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานและป้องกันกรณีการถูกโจรกรรมโทรศัพท์หรือบัญชีกระเป๋าเงิน Wi Wallet

ทำไมถึงต้องขอเลขหลังบัตรประชาชน เพื่อทำการเปิดการใช้งาน Wi Wallet

เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนของลูกค้า และให้แน่ใจว่าผู้ทำรายการมีตัวตนและไม่อยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสม หรือไม่นำบัตรประชาชนที่ถูกยึดหรืออายัดมาเปิดใช้งาน ป้องกันการสวมรอยจากบุคคลอื่นมาใช้เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์แทนตัวลูกค้าเอง และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางการเงิน ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเติมเงินเข้ากระเป๋า Wi Wallet

ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋า Wi Wallet ได้หลายช่องทาง เช่น

 1. SCB Easy Application
 2. Kbank Application
 3. Krungsri Mobile Application (KMA)

วิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋า Wi Wallet

 1. เข้า Wi Wallet ด้วย Pin code 6 หลัก
 2. เลือกเติมเงิน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน"

สามารถเติมเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

100 บาทต่อครั้ง

สามารถเติมเงินสูงสุดได้เท่าไหร่

20,000 บาทต่อครั้ง

เมื่อลูกค้าเติมเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินเมื่อไร

เงินจะเข้าระบบ Wi Wallet ทันที

กรณีเติมเงินแล้ว แต่เงินไม่เข้าระบบ ต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อได้ที่ Wipay Customer Service โทร. 02-026-6679 หรืออีเมล customerservice@wipay.co.th

ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Pin Number) ต้องทำอย่างไร

 1. เข้าแอพ Wi Wallet เลือก "ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่"
 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับ Wi Wallet
 3. กรอกรหัส OTP
 4. กรอกเลขที่บัตรประชาชน
 5. ตั้งค่ารหัสผ่าน (PIN Number) ใหม่

Wi Wallet รองรับสกุลเงินอะไรบ้าง

สกุลเงินบาทไทยเท่านั้น (THB)

กรณีทำการโอนเงิน แต่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะโอนไปผิดต้องทำอย่างไร

เนื่องจากระบบของ Wi Wallet จะมีการแจ้งเตือนหากผู้โอนใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ Wi Wallet

สามารถโอนเงินไปยังระบบ Wallet อื่นได้หรือไม่

ไม่สามารถโอนไปยัง Wallet อื่นได้ สามารถโอนได้เฉพาะบัญชีของ Wi Wallet ด้วยกันเท่านั้น

ต้องการถอนเงินออกจาก Wi Wallet ไปยังบัญชีธนาคารต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อได้ที่ Wipay Customer Service โทร. 02-026-6679 หรืออีเมล customerservice@wipay.co.th

ชำระเงินด้วย Wi Wallet ไม่สำเร็จ แต่โดนหักเงินใน Wi Wallet แล้วต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อได้ที่ Wipay Customer Service โทร. 02-026-6679 หรืออีเมล customerservice@wipay.co.th

ต้องการแก้ไขเบอร์โทรศัทพ์ที่ลงทะเบียน หรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อได้ที่ Wipay Customer Service โทร. 02-026-6679 หรืออีเมล customerservice@wipay.co.th