วิธีการใช้บริการ NDID เพื่อยืนยันตัวตนบน แอปพลิเคชั่น ไววอลเล็ท

step
1
ทำการเลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน National Digital ID (NDID)
2
ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการของ NDID
3
เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (Identity Provider : IDP) ที่ท่านเคยยืนยันตัวตนไว้
4
หลังจากนั้นจะมี Notification จาก Identity Provider เพื่อทำรายการยืนยันตัวตนกับ Identity Provider
5
หลังจากยืนยันตัวตนจาก Identity Provider เรียบร้อยแล้วจะมี Notification ของ Wi Wallet แจ้งเตือนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว กรุณากดปุ่ม Notification กลับสู่ Wi Wallet เพื่อเข้าใช้งาน Wi Wallet