วิธีเปลี่ยนรหัส PIN

step
1
กดที่เมนู ตั้งค่า
2
กดเมนู เปลี่ยนรหัส PIN
3
กรอกเบอร์โทรศัพท์
4
กรอกรหัสยืนยัน (OTP) ที่ Wi Wallet ได้ส่งให้ทาง SMS
5
กรอกรหัสบัตรประชาชน
6
กรอกรหัส PIN ใหม่ และกรอกรหัสยืนยัน PIN ใหม่อีกครั้ง
7
เปลี่ยนรหัส PIN สำเร็จ