การจ่ายบิล เอไอเอส บิล

step
1
เลือกเมนู เอไอเอส
2
เลือกเมนู เอไอเอส บิล
3
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ AIS 10 หลัก
4
ระบบจะแสดงยอดเงินให้อัตโนมัตตาม Promotion ที่ลูกค้าได้ใช้งาน
5
กดชำระเงิน
6
ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยัน
7
จ่ายบิลสำเร็จ