การจ่ายบิล เอไอเอส ไฟเบอร์

step
1
เลือกเมนู เอไอเอส
2
เลือกเมนู เอไอเอส ไฟเบอร์
3
ระบุหมายเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 10 หลัก
4
ระบบจะแสดงยอดเงินให้อัตโนมัตตาม Promotion ที่ลูกค้าได้ใช้งาน
5
กดชำระเงิน
6
ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยัน
7
จ่ายบิลสำเร็จ