วิธีชำระเงินผ่าน คิวอาร์ โค้ด (QR code)

step
1
ไปที่ Scan หรือ สแกน
2
ทำการสแกน คิวอาร์ โค้ด (QR code) สำหรับชำระเงิน
3
ระบบจะขึ้นจำนวนเงินอัตโนมัติ กดถัดไป
4
ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง กดยืนยัน
5
ยืนยันการทำรายการ ด้วยรหัส PIN
6
ชำระเงินสำเร็จ