วิธีสมัครบัตร Wi Wallet Card

step
1
เข้า App Wi Wallet เลือกเมนู “บัตรของฉัน”
2
เลือกแบบบัตร
3
กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและกดยืนยัน
4
สมัครบัตรสำเร็จพร้อมใช้งาน