ร่วมเป็นพันธมิตรร้านค้า

คุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัครเป็นพันธมิตรร้านค้ากับเราหรือไม่

สิทธิประโยชน์ร้านค้า

สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับหากสมัครเป็นร้านค้า Wi Wallet

ชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
ทสามารถใช้บริการชำระผ่านคิวอาร์โค้ดทันที หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว
ช่วยทำโปรโมชั่น
มีเครื่องมือการการตลาด ทั้งโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆมากมาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย
ช่วยโปรโมทร้าน
โปรโมทร้านคุณผ่านสื่อครบทุกช่องทาง
แสดงรายงานยอดขาย และข้อมูลเชิงลึก
ดูยอดขายได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน สะดวก รวดเร็ว เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดทางธุรกิจ

แบบฟอร์มการติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : 02-115-7944

กรุณากรอกชื่อแบรนด์
กรุณากรอกชื่อผู้ติดต่อ
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกอีเมล
Business Type required
Time possible required
กรุณากรอกรายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายเหตุ* บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านดังกล่าวข้างต้น หรือกระทำการอื่นใดที่นอกเหนือไปจากใช้ติดต่อหรือประสานงานกับท่านเท่านั้น